Savez energetičara

Čista energija za sigurnu budućnost čovečanstva

ENERGETSKA NEZAVISNOST REGIONA U SVETLU GLOBALNIH POREMEĆAJA – Nova realnost

12 – 15. septembar 2023, Zlatibor, Hotel Mona

Poštovani energetičari,

Serija uspešno završenih međunarodnih Savetovanja u prethodnim godinama još nas više obavezuje da Vas već sada pozovemo da uzmete učešće na tradicionalnom međunarodnom Savetovanju koje se organizuje od 12. do 15. septembra 2023. godine na Zlatiboru, u hotelu Mona. Visoki ugled koji savetovanja ENERGETIKA uživaju u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti traže da i ove godine postavimo aktuelnu i atraktivnu temu predstojećeg XXXVIII međunarodnog savetovanja.

Pročitaj više

Vesti

Glavna ideja PANELA je bila sagledavanje stanja u energetskom sektoru pre svega kao jedne celine (električna energija, toplotna energija, nafta, gas, ugalj, obnovljivi, energetska efikasnost,…), a zatim da se energetika vidi iz ugla lokalnih samouprava.

Vesti

Konferencija MedPower 2022  o proizvodnji, prenosu, distribuciji i konverziji energije  je konferencija koja se održava svake dve godine u regionu Mediterana. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom  Instituta za inženjerstvo i tehnologiju (The Institution of Engineering and Technology – IET).

Vesti

Okupilo se oko 300 učesnika iz 8 država, koji su svojim radovima potvrdili visoki renome koji Savetovanje ENERGETIKA uživa u stručnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti …

Sve vesti

Časopis i savetovanje

Energija, ekonomija, ekologija

Časopis

Radovi se objavljuju na srpskom, odnosno srpskohrvatskom jeziku  ili engleskom jeziku.

Energetika 2022

Savetovanje

Tradicionalno međunarodno Savetovanje „Energetika“

Savetovanje Energetika 2022

Zlatibor 21. do 24. juna 2022.  u hotelima Palisad i Tornik.

učesnici
+ 0
radovi
+ 0

Vizija za budućnost

O našoj filozofiji

Savez energetičara predstavlja jedinstvenu platformu u kojoj se sučeljavaju svi delovi energetskog sektora na jednom mestu sa zadatkom formulisanja zajedničkih ciljeva.

Savez energetičara pruža svojim članovima široku paletu pomoći u radnim i informativnim oblastima, prilikom uspostavljanja kontakata sa partnerima, kao što su: seminari, savetovanja, učešće na izložbama, specijalizovanim manifestacijama na kojima su predstavljene mogućnosti, stanje i razvojne potrebe energetske privrede Srbije, kao i domaćih i stranih firmi iz energetskog sektora.

Stvaranje optimalnih uslova za razvoj energetskog sektora 

Zajednički rad na dostizanju ciljeva i prenošenje iskustva

Jubilej: Sto godina Saveza energetičara

Članstvo

Organizacija

Na čelu Saveza nalazi se Upravni odbor 

U toku stogodišnjeg postojanja Savez energetičara je, u procesu brojnih institucionih i organizacionih promena, prošao kroz više razvojnih faza, da bi danas kao nezavisna stručna organizacija okupljala blizu 10 000 članova.

Organizacija
Obnovljivi izvori predstavljaju neiscrpan prirodan vid energije koja se nalazi svuda oko nas.
Prof. dr Nikola Rajaković
Predsednik Upravnog odbora