Savez energetičara

Vesti

vesti

Okrugli sto

GRAD BEOGRAD I ENERGETSKA TRANZICIJA

VREME ODRŽAVANJA: Utorak, 15. nov 2022. godine u 11 h

MESTO ODRŽAVANJA: SALA SKUPŠTINE OPŠTINE STARI GRAD U MAKEDONSKOJ ULICI u 11 h.

Govornici:

1. Nikola Rajaković – moderator

 Sinergija centralizovanog i decentralizovanog načina proizvodnje energije

Potencijali grada Beograda u decentralizovanoj proizvodnji električne i toplotne energije

Sprega sektora transporta i decentralizovane proizvodnje

 2. Miroslav Čučković, gradski menadžer

Konkretni rezultati pripreme energetike Beograda pred zimsku sezonu sa analizom ottvorenih pitanja gradske energetike i sa projekcijama razvojnih potreba.

Primena regulative u praksi na nivou grada kod izgradnje postrojenja decentralizovane proizvodnje energije

 3. Vladimir Milovanović, Beo čista energija

 Analiza dosadašnjih aktivnosti u spalionici u Vinči i sprega sa zaštitom životne sredine

 4. Željko Đurišić

Prezentacija projekta male solarne elektrane na krovu ETF-a

5. Željko Marković

Kako se u okviru Deloitte-a posmatraju dometi decentralizovane proizvodnje energije, sa naglaskom na velikim gradovima

6. Predstavnik Elektrodistribucije Srbije – EDS

 

Kako pojednostaviti procedure priključenja na distributivnu mrežu malih solarnih elektrana u gradovima.

 

 Prof. dr Nikola Rajakovic

Elektrotehnički fakultet

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73

11120 BELGRADE

SRBIJA

Glavna ideja PANELA je bila sagledavanje stanja u energetskom sektoru pre svega kao jedne celine (električna energija, toplotna energija, nafta, gas, ugalj, obnovljivi, energetska efikasnost,…), a zatim da se energetika vidi iz ugla lokalnih samouprava. Dakle, govorimo o energetskoj krizi, o kratkoročnim sagledavanjima problematike, ali razmišljamo i dugoročno: o energetici za nekoliko decenija unapred. Potrebno je da govorimo o konceptu distribuirane (decentralizovane) proizvodnje energije, o raspoloživim tehnologijama i realnim dometima (koliko objektivno može da doprinese decentralizovana proizvodnja u snabdevanju el. i toplotnom en.) i da uvedemo na PANEL i raspravu o mikromrežama.

Doprinos energetskom miksu od strane lokalnih samouprava je oduvek bio značajan i baš je to dobar primer gde se susreću i potpomažu centralizovana rešenja sa decentralizovanom proizvodnjom energije. Procene su da do 30% ukupnih energetskih potreba može da bude podmireno od strane decentralizovane proizvodnje energije. Možda je interesantno ukazati da je u prethodnom periodu na nivou lokalnih samouprava dominantno bilo reči o snabdevanju toplotnom energijom, dok je danas na lokalnom nivou sve zastupljenija i proizvodnja el. energije. Naravno, ukazano je i na velike mogućnosti toplotnih pumpi a svakako i biomase i geotermalne energije. Decentralizovana proizvodnja električne energije iz solarnih panela postaje značajan izvor.

SEEPEX je izložio svoje viđenje kako na najbolji način tržište može da pomogne u razvoju decentralizovane proizvodnje energije i napravio presek stanja u vezi sa agregiranjem manjih energetskih entiteta i ukazao na probleme balansiranja i tržišta kapaciteta. Tržište mnogo može da doprinese održivosti decentralizovane proizvodnje energije zajedno sa dobrom regulativom.

vesti

MEDPOWER 2022

Međunarodna konferencija MedPower 2022

Vreme održavanja: 7-9 novembar 2022.

Mesto održavanja: Valeta, Malta

Konferencija MedPower 2022  o proizvodnji, prenosu, distribuciji i konverziji energije  je konferencija koja se održava svake dve godine u regionu Mediterana. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom  Instituta za inženjerstvo i tehnologiju (The Institution of Engineering and Technology – IET). MedPower pruža priliku inženjerima, naučnicima, tehničarima, istraživačima i kompanijama da razmene ideje i razgovaraju o najnovijim istraživačkim dostignućima u akademskoj zajednici i industriji. Konferencija takođe ima za cilj da obezbedi forum za stvaranje mogućnosti umrežavanja i saradnje kroz seriju prezentacija, razgovora, izložbi i specijalnih sesija. Ove godine, konferencija je održana 13. put.

Dobrodošlicu učesnicima poželeli su organizatori konferencije na Malti: presedavajući, ministri energetike, planiranja i zaštite životne sredine, predstavnici univerziteta i mnogi drugi. Organizovane su mnogobrojne planarne sesije gde su prisutni mogli da se informišu o planovima i strategijama za razvoj energetike, ne samo u Evropi nego i šire. Predavanja su održali mnogobrojni relevantni predstavnici javnih i privatnih organizacija iz sektora energetike. Aktivne debate su vođene na temu energetske tranzicije, energetske krize i uticaja tržišta električne energije. Dr Jelena Ponoćko (Univerzitet u Mančesteru) osvrnula se i na položaj žena u energetici, na specijalnoj sesiji koja je bila posvećena upravo toj temi.

I ove godine na konferenciji su učestvovali predstavnici naučnih i privrednih organizacija iz Republike Srbije. Predstavnici srpskih organizacija su bili: prof. Nikola Rajaković (ETF Beograd), prof. Lidija Korunović (EF Niš), dr Vladimir Šiljkut (EPS), mr Zoran Marković (Privredna komora Srbije) i doc. Tomislav Rajić (ETF Beograd). Pomenuti učesnici su izlagali radove i aktivno učestvovali u radu pripadajućih sesija ali i cele konferencije.

Neke od preferencijalnih tema su bile: Energetski sistemi sa obnovljim izvorima energije, Integracija obnovljivih izvora energije, Hibridni sistemi, Tržište električne energije, Energetska efikasnost, Stabilnost i upravljanje  elektroenergetskim sistemima, Električna vozila i transport …

Sledeća konferencija biće održana 2024. godine na Kritu. Pozivaju se svi zainteresovani da uzmu učešće i daju značajan doprinos radu konferencije svojim radovima, idejama i rezultatima.

vesti

Poruke i zaključci Savetovanja Energetika 2022

Poštovani energetičari, Ove godine smo ponovo uspešno održali tradicionalno međunarodno Savetovanje „Energetika 2022“, od 21. do 24. juna 2022. godine na Zlatiboru, u hotelima Palisad i Tornik. Ponovili smo svoj ponos i radost što negujemo i dalje jednu veoma modernu oblast sa vekovnom tradicijom! Okupilo se oko 300 učesnika iz 8 država, koji su svojim radovima (u raznim verzijama cirkulisalo je oko 90 radova) potvrdili visoki renome koji Savetovanje ENERGETIKA uživa u stručnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti.

vesti

37. međunarodno savetovanje Energetika 2022

Dugoročni i kratkoročni izazovi započete energetske tranzicije u Srbiji, Zlatibor, 21-24 jun 2022

Poštovani energetičari,

Serija uspešno završenih međunarodnih Savetovanja u prethodnim godinama svakako nas obavezuje da Vas već sada pozovemo da uzmete učešće na tradicionalnom međunarodnom Savetovanju koje se organizuje od 21. do 24. juna 2022. godine na Zlatiboru, u hotelu Palisad. Visoki renome koji savetovanja ENERGETIKA uživaju u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti zahteva jednovremeno i aktuelnost i atraktivnost predstojećeg XXXVII međunarodnog savetovanja.

vesti

Rezultat ponašanja direktora EPS-a je ovo što nam se dogodilo

Profesor ETF-a i predsednik Saveza energetičara Srbije Nikola Rajaković izjavio je u emisiji „Iza vesti“ (video prilog) da je najveća odgovornost za energetski kolaps koji se dogodio u našoj zemlji pre nekoliko dana na direktoru Elektroprivrede Srbije Miloradu Grčiću. „Ključna odgovornost je na čelnom čoveku Elektroprivrede Srbije, definitivno. On je odgovoran za atmosferu koja se gradi u firmi. On je odgovoran za način na koji funkcionišu elementarne stvari, pa do najsuptilnijih stvari“, istakao je on.

Kaže da su do ovoga dovele nedopustive greške.

„Jedno nestručno i neodgovorno ponašanje je dovelo do ogromnih problema“, naglašava Rajaković i ocenjuje da će veličina finansijskih posledica ovoga što se dogodilo biti u rangu da „izgradimo jednu novu elektranu“.

Međutim, ne očekuje da će nakon ove havarije doći do planskog isključivanja struje.